top of page

TERAPEUTISK MASSAGE

Kroppen kender alle svarene, og den taler altid sandt

Den terapeutiske massage giver mulighed for at åbne for de historier og oplevelser, som er manifesteret i kroppen. Alle psykiske ubalancer er afspejlet i vores krop. Symptombilledet på psykiske ubalancer kan vise sig på mange måder i kroppen i form af muskelspændinger, lavt energiniveau, sygdom, hovedpine, overfladisk åndedræt, følelsesløshed, diffuse smerter eller andre kropslige ubalancer.

Kroppen husker vores historie, også de oplevelser, som sindet har fortrængt. Alle vores oplevelser helt tilbage fra vores fostertilstand er lagret i hver eneste celle i vores krop. Når stivnede led, muskler, bindevæv og energi-blokeringer forløses i massagen, kan det åbne til dybere psykologiske lag i kroppen, som kan være svære at nå via samtaleterapi. 

 

Det er kroppen, der bestemmer tempoet i den terapeutiske massage. Kroppen har en lavere energifrekvens end vores mentale felt og kræver derfor typisk længere tid til at åbne sig, end vores sind synes er nødvendigt. Kroppens forsvar på psykiske ubalancer er ofte solidt manifesteret, og det kræver derfor tålmodighed og en tillid til, at kroppen åbner sig, når den er tryg nok til at slække på sit forsvar. Jeg har stor respekt for kroppens forsvar og maser ikke på, hvis kroppen gør modstand.

I den terapeutiske massage har jeg fokus på at forstærke eller genetablere forbindelsen til kroppen. Dette er sammen med en solid jordforbindelse fundamentet for, at kunne arbejde i de dybere psykologiske lag gennem kroppen. Gevinsten ved at have en god forbindelse til vores krop, vil blandt andet gøre det nemmere, at mærke vores behov, lyst, følelser og grænser. 

 

Den terapeutiske massage starter med en samtale for at klarlægge dine fysiske og psykiske udfordringer. Alt efter formålet med massagen, kan jeg få brug for at høre om din livshistorie.
Vi aftaler formål og intention med behandlingen. Massagen kan indledes med en kort meditativ guidning for at afspænde kroppen. Kroppen åbnes energetisk inden massagen påbegyndes. 

Jeg anvender forskellige massageteknikker og terapeutisk berøring, afstemt efter dine udfordringer. Nogle sekvenser vil foregå i stilhed og i andre sekvenser er der mere kommunikation.

Massagen afsluttes med afbalancering og samling af kroppens energisystem. Efter massagen har vi en kort snak, hvor der er mulighed for, at lande dine oplevelser og eventuelle indsigter fra massagen.

Første gang du får en terapeutisk massage, giver jeg en grundig helkropsmassage, for at jeg kan danne mig et overblik over hele kroppens spændingstilstand og ubalancer. Samtidig kan den indledende samtale være længere end ved efterfølgende behandlinger.

Ved efterfølgende behandlinger kan der både indgå helkropsmassage og/eller mere dybe massager på dele af kroppen, som eventuelt har brug for mere opmærksomhed. 

Varighed: 120 minutter 

 

  BESTIL TID  

Olie_07.jpg
EOlier.jpg
Edited Image 2016-08-31 11-15-11
bottom of page